Menu Luk

Tom side

Home > Medlemsfordele > Partneraftaler > Rabataftaler via Cereda


Faktura/Workflow
Betaling og godkendelse af fakturaer
Strukturering og analyse af data
Bilagsscanning og håndtering
Bilagsscanning og håndtering
Automatisk hentning af data fra SKAT, Erhvervsstyrelsen og Tinglysningen
Bilagsscanning og håndtering
Styring af arbejdsgange, Klientportal
E-mail
Elektronisk underskrift
Sikker post
Krypteret mail
Krypteret mail og elekt. underskrift
Fakturering og ordrestyring
Ordrestyring mv.
Ordrestyring og fakturering
Lagerstyring
Forsikring og Pension
Pensionsrådgiver
Sundhedsforsikring
Pension
Arbejdsskade
Cyberforsikring
IT dækning
Rådgivningsforsikring
GDPR og hvidvask
Cereda GDPR konsulenter
Hvidvask
Hvidvask (AML) og Kend din Kunde (KYC)
Online GDPR-løsning
Online skatteprogram + whistleblowerordning
Hvidvask
Ind/udbetalinger
Betalingsløsning
Firmakort og håndtering af udgifter
Udlæg og rejseafregning
Inkasso
Inkasso
Inkasso
Egen Inkasso (system)
Debitorstyring
Kurser
Kursusleverandør
Kurser
Løn
Lønsystem
Lønsystem
Lønsystem
Lønsystem
Lån
Crowdfunding og lending
Erhvervslån
Moms og SKAT
Moms Hotline (skriftlig)
Skat
Rapportering og budgettering
Budget og rapportsystem
Kontorrobotter, automatisering
Rådgivning
Udarbejdelse af Årsregnskaber
Kurser
Juridiske dokumenter
Advokat bistand
Kurser, hotline og samarbejde
Brancheorganisation
Selskabs- og skatteret
Time- og KM registrering
Tidsregistrering, materialer og kvalitetssikring
Tidsregistrering, kørsel, projekter mv.
Kørebog
Økonomisystemer
Økonomisystem
Årsrapport og selvangivelse (værktøj)
Økonomisystem
Opstilling af årsregnskaber, indberetninger mv.
Økonomisystem
Økonomisystem
Øvrige
Kontorartikler
Telefonpasning