Menu Luk

Tom side

Cereda > Medlemsportal > Kurser og events > Arrangements detaljer
Informationer
Dato 05.05.2021
Start 09:30
Slut 11:30
Antal pladser 50
Antal tilmeldte 16
Hvidvaskkursus for ledere og hvidvaskansvarlige i revisions- og bogføringsvirksomheder. 

Underviser: Carsten Hedegaard Fohlmann

Forudsætninger for deltagelse: Bogholdere, revisorer og andre, der er omfattet af hvidvaskloven
 
Webinar 1 og 2 dækker den lovpligtige årlige undervisning af medarbejderne for så vidt angår undervisning i Hvidvaskloven. (Derudover skal medarbejderne også undervises i den aktuelle virksomheds risikovurdering og procedurer).

Webinar 3 er kun relevant for ledere og hvidvaskansvarlige. 
 
Hvert webinar forventes at vare 2 – 3 timer alt efter mængden af spørgsmål.
                             
Webinar 1
Onsdag d. 5/5 kl. 09.30 

Hvidvaskloven for medarbejdere og ledere i bogførings- og revisionsvirksomheder.
På webinaret gennemgår vi:
Hvem er omfattet?, nogle centrale definitioner, kontantforbuddet og en gennemgang af de nationale og internationale risikovurderinger. Endvidere kigger vi på, hvilke pligter Hvidvaskloven pålægger revisions- og bogføringsvirksomhederne. 

Webinar 2
Onsdag d. 19/5 kl. 09.30

Hvidvaskloven for medarbejdere og ledere i bogførings- og revisionsvirksomheder.
Vi fortsætter hvor vi slap i webinar 1 og gennemgår her kravene til Kundekendskabsprocedurer og risikovurdering af kunden. Til sidst kommer vi ind på hvidvasklovens regler om whistleblower ordning, uddannelseskrav og medarbejderrettigheder.

Webinar 3
Onsdag d. 9/6 kl. 09.30

Hvidvaskloven for ledere og hvidvaskansvarlige i bogførings- og revisionsvirksomheder.
Med udgangspunkt i den viden vi har fået på de to tidligere webinarer, gennemgår vi kravene til risikovurdering for at din virksomhed misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering af kunderne, samt kravene til de procedurer for risikovurdering, kundekendskab og pligterne, som skal forebygge at kunderne misbruger revisor/bogholder til hvidvask eller terrorfinansiering. Endelig vil vi komme ind på, hvordan du kan forberede dig på kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsen.

Pris
Medlem Cereda/FDR: 1.500 kr. for alle tre webinarer
Ikke medlemmer: 3.000 kr. for alle tre webinarer
Priserne er ekskl. moms.

Bemærk, at kurset kun bliver gennemført ved minimum 15 deltagere!